- vznik Múzea SNP 8. máj 1955
- začiatok výstavby Pamätníka SNP 30. august 1964
- slávnostné otvorenie Pamätníka SNP 28. august 1969
- vyhlásenie Pamätníka SNP za NKP 15. september 1982

- foundation of The SNU Museum May 15, 1955
- beginnig of the building of The SNU Memorial August 30, 1964
- ceremonial opening of The SNU Memorial August 28, 1969
- declaration of The SNU Museum for National cultural Landmark, September 15, 1982

- Gründung des Museums des Slowakischen Nationalaufstandes 8. Mai 1955
- Beginn des Aufbaus des Denkmals des Slowakischen Nationalaufstandes 30. August 1964
- Feierliche Eröffnung des Denkmals des Slowakischen Nationalaufstandes 28. August 1969
- Das Denkmal wird zur Nationalkulturdenkmal 15. September 1982

Mapa

Adresa: Kapitulská 23, Banská Bystrica
Web: http://www.muzeumsnp.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie