V Banskej Štiavnici sídli inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia - SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM (SBM) - špecializovaná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovanie dokumentácie vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku, osobitne Banskej Štiavnice ako svetového dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Súčasťou múzea je sedem expozícii so zameraním na prezentáciu baníctva a jeho históriu v tejto oblasti a na Slovensku, geológiu a nerastné bohatstvo Slovenska, históriu mesta, archeológiu, architektúru, výtvarné umenie spojené s Banskou Štiavnicou a baníckou činnosťou. Viac o expozíciách na www.muzeumbs.sk.

Mapa

Adresa: Kammerhofská 2, , Banská Štiavnica
Web: http://www.muzeumbs.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie