Stála expozícia múzea je rozdelená do dvoch základných celkov - história mesta a časť je venovaná literárnym osobnostiam a rodákom Krupiny. Dôraz je kladený na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Expozícia oboznamuje s vývojom mesta od najstaršieho osídlenia územia až po 20 storočie.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Časť prízemných priestorov múzea je vyčlenených na prezentáciu krátkodobých výstav - môžete u nás vidieť výstavy rôzneho zamerania.


Pracovníci múzea:
PhDr. Miroslav Lukáč a Mgr. Jana Melichová

Mapa

Adresa: Sládkovičova 20, Krupina
Web: http://www.krupina.sk/?stranka=muzeum

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie