Priestor, platforma súčasného umenia otvorená v lete roku 2010, je nezávislá organizácia podporujúca súčasné umelecké tendencie na území Novohradského kraja so sídlom v areáli Novohradskej Knižnice v historickom jadre mesta Lučenec, na ulici Jozefa Kármána č. 2.

Cieľom inštitúcie je podpora tvorby súčaných autorov a ich následná prezentácia.
Priestor sa profiluje ako progresívna, umelecko - popularizačná platforma založená na výstavnej činnosti a organizácií spoločenských a umenleckých podujatí.

Našou ambíciou je postupný rast, zvýšovanie kvality výstav, oboznamovanie širšieho odborného i laického publika s tendenciami súčasného umenia nad rámec nášej mikroregionálnej metropoly.

Priestor sú Dávid Koronczi, Martina Szabóová, Martin Malachovský, Zuzana Jakubová a Peter Kollár.

Mapa

Adresa: J. Kármána 2, Lučenec
Web: http://www.galeriapriestor.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie