Galéria Gagarinka je súkromná galéria zameraná na progresívne súčasné umenie a dizajn. Bola založená v roku 2013 a od septembra 2014 sa odbornej i laickej verejnosti predstavuje s novým aktualizovaným programom, v unikátnych výstavných priestoroch v Bratislave - Prievoze.
Ťažiskom výstavnej činnosti galérie sú krátkodobé, tematické, skupinové výstavy mladšej a strednej generácie umelcov zo slovenského kontextu, s presahmi do Čiech a zahraničia. Koncepčné zameranie galérie má primárne za cieľ podporiť vnímanie sveta výtvarného umenia a podávať obraz súčasnej výtvarnej scény v jej celku, prostredníctvom prirodzenej integrácie tzv. voľného umenia - maľby, kresby, grafiky, objektu a inštalácie, videoartu, konceptuálneho umenia, spolu s autorskou a dokumentárnou fotografiou, produkt dizajnom, grafickým dizajnom a špecifickými artefaktmi na hraniciach interpretačných rámcov.
Kritériom pre výber a výstavnú prezentáciu diel je ich umelecká kvalita a tvorivý zámer kurátoriek, ktoré v rámci odbornej selekcie, radenia diel do tematických celkov a snahy o kreatívne popieranie obligátnych väzieb, vyberajú zaujímavé, inovatívne a investične potenciálne diela.

Tešíme sa na Vás v priestoroch Galérie Gagarinka.
Kurátorky: Mgr.Art. Juliana Mrvová, ArtD. a Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.

Mapa

Adresa: Gagarinova 10A, Bratislava
Web: http://tenisovemuzeum.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie