Poslaním Galérie Nedbalka je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. Myšlienka založiť neziskovú organizáciu, ktorá by sa venovala týmto aktivitám, vznikla len pred niekoľkými rokmi a pomerne rýchlo sa začala transformovať do reálneho projektu. Prispel k tomu tím ľudí, ktorí sa jej s nadšením chopili a za krátky čas nielenže vybudovali kvalitnú zbierku výtvarného umenia, ale vytvorili aj podmienky na jej profesionálne umiestnenie v budove, ktorá dnes, po celkovej rekonštrukcii, patrí k najkrajším stavbám tohto typu na Slovensku.V čase svojho oficiálneho založenia obsahuje zbierka Galérie Nedbalka vyše päťsto umeleckých diel, pričom galéria naďalej pokračuje vo svojej akvizičnej činnosti. Aktivity neziskovej organizácie majú slúžiť potrebám laickej i odbornej verejnosti. Vďaka odbornej činnosti na vysokej úrovni má galéria v úmysle osloviť aj zahraničných návštevníkov, študentov umeleckých škôl, zberateľov a milovníkov umenia, ktorým sa chystá ponúkať rôzne zaujímavé podujatia a kvalitné výstavy z tvorby významných domácich autorov.Galéria Nedbalka je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2012. Jej zakladatelia si stanovili cieľ predstavovať verejnosti prostredníctvom svojich aktivít diela slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Snahou Galérie Nedbalka je postupne zbierať, systematicky spracovávať a prezentovať výtvarné diela 20. storočia s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia, ktoré vznikli na Slovensku. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika. Galéria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských autorov.Vo výstavných priestoroch je na štyroch poschodiach vytvorená stála expozícia venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska, ktorá podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí. Prostredníctvom približne 160 významných obrazov a sôch si môžu návštevníci urobiť pomerne ucelenú predstavu o slovenskej výtvarnej scéne tohto obdobia. Diela sú chronologicky a významovo rozčlenené do celkov, ktoré naznačujú základné tendencie výtvarného umenia v rozmedzí viac ako jedného storočia. Vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia expozícia predstavuje
aj vzájomné prepojenia a súvislosti, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a vynikajú ako jedinečné umelecké diela. Na základe týchto skutočností expozícia ponúka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva.


O zbierke

V zbierke Galérie Nedbalka je v súčasnosti zastúpených viac ako päťsto umeleckých diel slovenského výtvarného umenia od konca devätnásteho storočia až po súčasnosť. Je orientovaná prevažne na maľbu, v menšej miere je v nej zastúpená grafika a socha. Ťažisková kolekcia, ktorú prezentuje vo svojich výstavných priestoroch a v tomto katalógu, je venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska a podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí. Cieľ a zameranie zbierky boli naznačené už v úvode — vďaka možnosti dlhodobej prezentácie vzniklo niekoľko výnimočných autorských a tematických kolekcií.Z vynikajúcich osobností prelomu storočí spomeňme diela Ladislava Mednyánszkeho, Dominika Skutezkého či Petra Júliusa Kerna. Medzivojnové umenie zastupujú Anton Jaszusch, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Cyprián Majerník, Vincent Hložník, Gustáv Mallý, Endre Nemes a ďalší. Divácky známou je Skupina Mikuláša Galandu a tvorba jej členov — Andreja Barčíka, Vladimíra Kompánka, Rudolfa Krivoša, Milana Laluhu, Milana Paštéku, Andreja Rudavského, Ivana Štubňu a Pavla Tótha. V rámci širšie chápaného súčasného umenia od druhej polovice 20. storočia sú tu zastúpené diela Júliusa Jakobyho, Ernesta Zmetáka, Imricha Weinera-Kráľa, Viery Kraicovej, Ester Martinčekovej-Šimerovej, Ladislava Gudernu, Mariána Čunderlíka, Viery Žilinčanovej, Michala Jakabčica, ale aj Stanislava Filka, Rudolfa Filu, Milana Dobeša, Jána Ilavského a Júliusa Bártfaya. Prostredníctvom týchto vynikajúcich diel ponúka zbierka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva. Akvizície sa získavali vo veľmi rýchlom tempe, najmä zo súkromných majetkov, často samotného autora či jeho dedičov. Významným a nepostrádateľným zdrojom boli aukčné spoločnosti a predajné galérie. Medzi vystavenými dielami je viac ako dvadsať obrazov, ktoré sa vďaka cielenému nákupu takýmto spôsobom „vrátili“ zo zahraničia späť na Slovensko.Je takmer neuveriteľné, že táto rozsiahla, kvalitná a reprezentatívna zbierka bola vybudovaná za krátke obdobie dvoch rokov. Ešte ťažšie je uveriť, že vznikla najmä zásluhou cielenej činnosti jediného človeka — pána Artura Bartošku. Počas dvanásťročného aktívneho štúdia slovenského výtvarného umenia, keď ako súkromný zberateľ budoval vlastnú zbierku, získal sledovaním výstav a diania v oblasti výtvarného umenia cenné informácie a rozsiahly prehľad o výtvarných dielach a ich zastúpení v jednotlivých zbierkach. Tieto znalosti zúročil pri nákupoch a získavaní diel pre Galériu Nedbalka. Okrem pána Bartošku by sme chceli poďakovať aj všetkým pôvodným majiteľom, inštitúciám a zberateľom, ktorí boli ochotní uvoľniť pre galériu často kľúčové diela zo svojich kolekcií, predovšetkým pánom Patrikovi Geržovi a Bohumilovi Hanzelovi.


Galéria Nedbalka bude aj po otvorení zbierku naďalej rozširovať o kvalitné a reprezentatívne diela. Existuje tiež predpoklad, že postupne bude dopĺňaný a skvalitňovaný aj obsah stálej expozície. Prvú stálu expozíciu pre Galériu Nedbalka kurátorsky pripravila Zsófia Kiss-Szemán a je aj autorkou textov
na informačnom systéme a webe, ktoré sa vzťahujú k dielam vystaveným
pri príležitosti otvorenia galérie v októbri 2012.

Mapa

Adresa: Nedbalova 17, Bratislava
Web: http://www.nedbalka.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie