Hotel Spirit Galeria, neposkytuje len ubytovanie, ale zároveň dáva do pozornosti motivačné služby a poradenstvo, ktoré sú zamerané na aktívnu zdravotnú prevenciu, pestovanie krásy, zdravia a osobnej úspešnosti.
Zároveň slúži aj ako CK pre turistiku, ktorá je zameraná na mimoriadne schopnosti, meditáciu, zvyšovanie profesionálnej úspešnosti, pestovanie telesnej krásy a osobnej príťažlivosti. Ponúka spoznávanie nových kvalít existovania, ich vytváranie a používanie zábavnou formou.
Hotel Spirit Gallery, provides not only accommodation but also draws attention to motivating and counseling services that are aimed at active health prevention, cultivation of beauty, health and personal success.
It also serves as a travel agency for tourism, which focuses on special skills, meditation, enhancing professional success, the growing body of personal beauty and attractiveness. It offers a new understanding existing qualities, their creation and use of a fun way.

Mapa

Adresa: Vančúrova 1, Bratislava
Web: http://www.hotelgallery.eu

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie