Dom ľudového bývania v Šali je národná kultúrna pamiatka SR, ktorá je v súčasnosti v SR ojedinelým dokladom použitia sochovej konštrukcie krovu a pletených stien na obytnej stavbe. Najstaršia časť objektu pravdepodobne pochádza z konca 18. storočia, no počas rekonštrukčných prác v rokoch 1979 – 80 bolo zistené na dodatočne zabudovanej a neskôr odstránenej mešternici vročenie: 1831.
Menšie úpravy domu sa uskutočnili v druhej polovici 19. storočia a tiež v období po 1. svetovej vojne. Až do roku 1960 objekt slúžil ako rodinný dom. Neskôr ho (už bez vnútorného zariadenia) aj s dvorom a záhradou odkúpil od posledného majiteľa Okresný národný výbor v Galante, ktorý ho hospodárskou zmluvou odovzdal do správy vtedajšiemu Okresnému vlastivednému múzeu v Galante so zámerom vybudovať v objekte národopisnú izbu. Po rekonštrukčných prácach tu Vlastivedné múzeum v Galante r. 1979 sprístupnilo národopisnú expozíciu, ktorá prezentovala spôsob ľudového bývania a roľníckeho hospodárenia na juhozápadnom Slovensku. Vystavené predmety boli vybraté zo zbierkového fondu múzea a pochádzali najmä zo Šale, Diakoviec, Kráľovej nad Váhom a Dlhej nad Váhom.
V roku 2008 dom prešiel do správy Ponitrianskeho múzea v Nitre. V tom istom roku sa vďaka finančnému príspevku NSK - 60 000 € - uskutočnila zásadná oprava, odstránenie statických porúch stien a krovu a celková obnova interiéru i exteriéru. V júni 2009 bola za prítomnosti predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., primátora mesta Šale MUDr. Milana Alföldiho a ďalších hostí, slávnostne otvorená expozícia ľudového bývania. Mobiliár zapožičalo Vlastivedné múzeum v Galante a tak interiérové vybavenie je skoro totožné s tým z roku 1979.
V priestoroch Domu ľudového bývania v Šali sa uskutočňujú výstavy, tvorivé dielne pre deti, mládež i dospelých, koncerty historickej i ľudovej hudby.

Mapa

Adresa: Štúrova ul. 4, Šaľa
Web: http://muzeumnitra.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie