Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Otvorené bolo 16. novembra 1990. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave.
Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku.
Múzeum zahŕňa:
– stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť,
– depozitár pre archiváciu trojrozmerných zbierkových predmetov,
– dve výstavné miestnosti s celkovou plochou 111 m²,
– historickú špeciálno-pedagogickú knižnicu,
– dokumentačné listinné materiály.
V rámci kultúrno-výchovných aktivít sa na pôde múzea realizujú tematické variabilné výstavy, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne a pod., kde priamymi aktérmi sú žiaci špeciálnych aj bežných škôl regiónu.
Celkovo bolo realizovaných viac ako 90 výstav, v povedomí návštevníkov najviac zarezonovali napr. Kontraktačná výstava výrobkov nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Svetlo v nás – výtvarné práce, výrobky žiakov špec. škôl SR, medzinárodná výstava bronzových sôch pre nevidiacich Manus Europae, medzinárodná výstava pre nevidiacich z Paríža Hrajme sa s Picassom či tvorivá dielňa pre nevidiacich Hlina v mojich rukách, Vzdelanie pre všetkých – výstava kníh a učebných pomôcok pre zdravotne zdravotne postihnutých, Aj v nevidne vidieť – 60 rokov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Farebný svet origami nedoslýchavej Petry Šedivej z Čachtíc a iné.

Mapa

Adresa: Námestie Majtra Pavla 28, Levoča
Web: http://www.msslevoca.sk http://www.uips.sk/muzea-skolstva/muzeum-specialneho-skolstva-v-levoci http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=mskpe_mss

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie