Projekt ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY je občiansky projekt, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie multimediálneho, interaktívneho a nezávislého kultúrno-vzdelávacieho priestoru v meste Púchov. Spoločným cieľom OZ PUCHOVO DEDIČSTVO a OZ MŔTVA KOSŤ je zastrešiť aktivity neziskových apolitických organizácií, pôsobiacich na území mesta v oblasti kultúry a vzdelávania. Hlavnou víziou projektu je unikátna spolupráca tretieho sektoru s miestnou samosprávou, kde by mesto Púchov formou prenajatia veľmi málo využívaných priestorov Župného domu poskytlo podporu alternatívnej forme kultúry a vzdelávania.
Nemenej významným cieľom projektu je komunitný rozvoj rôznych vekových skupín návštevníkov priestoru, ktorí vzájomnou interakciou rozširujú svoje sociálne, kultúrno-estetické a vzdelávacie kompetencie, čím napomáhajú k budovaniu silnej občianskej spoločnosti. Participujúca verejnosť dokáže oceniť a citlivo vnímať hodnotu umenia a pravidelného kultúrneho vyžitia i neformálneho vzdelávania sa s dôrazom na región, históriu a kultúru v ňom zakorenenú.
V modernom, progresívnom a funkčnom chápaní kultúry je nutná podpora všetkých druhov a foriem umenia bez ohľadu na veľkosť cieľovej skupiny, teda bez uprednostňovania jedného hlavného a komerčného prúdu pred inými menšinovými formami. Takou podporou chápeme regionálnu, neustále formujúcu sa hudobnú či literárnu scénu alebo iné formáty podujatí, napr. multižánrové koncerty, diskusné večery i klubové filmové premietania.
Vytvorením priestoru zameraného na takéto chápanie kultúry vznikne možnosť širšej prezentácie umenia, ktorú môže efektívne zabezpečovať jedine nezisková organizácia zaoberajúca sa takouto problematikou s patričnými kontaktmi a vzťahmi v uvedenej komunite. Neziskovosť, teda absencia zamerania na finančný zisk v oblasti kultúry, pričom dobrovoľnícka báza práce je ďalším nevyvrátiteľným benefitom.
Zrealizovaním projektu ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY sa Púchov zaradí do siete nezávislých kultúrnych priestorov na Slovensku. Za posledné roky vznikajú takéto zoskupenia v réžií práve občianskych združení, ktoré pôsobia zväčša v pôvodne nevyužívaných budovách samospráv či štátnych spoločností. Veľmi výraznou inšpiráciou sú preto už fungujúce platformy ako napríklad Stanica (Žilina - Záriečie), Klub Lúč (Trenčín), Záhrada (Banská Bystrica), Nástupište 1-12 (Topoľčany), KC Dunaj (Bratislava) či Tabačka (Košice).

Mapa

Adresa: Nábrežie slobody 522/1, Púchov
Web: http://zupnydom.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie