Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku.

Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Pôvodným zámerom Slovenského národného múzea v Martine bolo vybudovať expozíciu tradičnej stavebnej kultúry a bývania z územia celého Slovenska (s jednotlivými typovými a regionálnymi stavebnými špecifikami).

Do súčasnosti sa zatiaľ zrealizovali celky expozičných objektov z Oravy, Liptova, Kysúc–Podjavorníkov. Región Turiec v zmysle pôvodného zámeru zatiaľ nie je dokončený.
Výstavba ostatných celkov expozície bola značne pozastavená po roku 1991.
Do súčasnosti sa realizovala výstavba v regióne Turiec za finančnej podpory mesta Martin a Ministerstva kultúry SR.

História
História v rokoch
koniec 19. storočia - počiatky myšlienok budovania celoslovenskej národopisnej expozície v prírode na Slovensku (so sídlom v Martine)
1931 - prvý konkrétny zámer pre budovanie múzea ľudovej architektúry v Martine
1943 - realizovaný prvý transfer objektu zvonice z Koštian nad Turcom do botanickej záhrady Slovenského národného múzea v Martine
1964 - Slovenská národná rada schválila úlohu budovania múzea ľudovej architektúry pri Slovenskom národnom múzeu v Martine
(v tom čase Etnografickom ústave)
5. 11. 1968 - položený základný kameň múzea v základoch krčmy z Oravskej Polhory
1972–1974 - sprístupnenie prvých objektov v regióne Orava
1972–1985 - výstavba regiónu Kysuce – Podjavorníky
1984–1985 - druhé sprístupnenie múzea
1974–1990 - výstavba regiónu Liptov
1979 - začiatok výstavby regiónu Turiec
1991 - sprístupnenie múzea v rámci pravidelnej sezónnej prevádzky v mesiacoch máj–október
1991 - počiatky organizovania aktivizovaných podujatí Národopisného leta
(od roku 2002 Národopisného roka)
Od 1. 11. 2004 – celoročná prevádzka

FAKTY
V expozičnom areáli múzea sa na ploche 15,5 ha nachádza nateraz 143 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť objektov je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom. Sú to roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb.
Rozloha: 15,5 ha
Počet objektov: 150
Počet sprístupnených objektov: 23
Zastúpené regióny: Orava, Turiec, Liptov, Kysuce-Podjavorníky
Areál sprístupnený od: 1972 a 1991

SLUŽBY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Prehliadka expozície so sprievodcom (výklad a prehliadka trvá cca 2 hod.),
alebo individuálne (s tlačeným sprievodcovským textom).
Možnosť občerstvenia a stravovania v objekte krčmy z Oravskej Polhory.
Prenájom priestorov (rodinné, firemné oslavy).
Svadobné obrady v rímsko-katolíckom kostole z Rudna.
Rímsko-katolícke sväté omše alebo evanjelické Služby Božie
počas programových podujatí Národopisného roka.
Predaj suvenírov, pohľadníc, odborných publikácií
a ľudovo-umeleckých výrobkov.
Tvorivé dielne pre základné školy
(s použitím tradičných výrobných techník a materiálov)

Mapa

Adresa: Jahodnícke háje, Martin
Web: http://www.skanzenmartin.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie