1. Portál www.udavmeste.sk je informačný portál zameraný na široké spektrum užívateľov. Účelom portálu je poskytovanie užitočných informácii o možnostiach strávenia voľného času na Slovensku. 

2. Prístup na portál nudavmeste.sk je bezplatný. 

3. Pridaním podujatia alebo podniku užívateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním zadaných údajov na portály nudavmeste.sk. Zhromaždené údaje ako napr. e-mailové adresy nebudú poskytnuté tretím osobám bez predošlého súhlasu užívateľa.

4. Prevádzkovateľ portálu si vyhraňuje právo neuverejniť príspevky užívateľov v prípade, že údaje poskytnuté užívateľom porušujú zákony Slovenskej republiky, odporujú dobrým mravom, sú zavádzajúce alebo nepravdivé.

5. Užívateľ pridaním informácii a materiálov na portále nudavmeste.sk súhlasy s využitím týchto informácii ostatnými užívateľmi.

6. Užívateľ pridaním informácii a materiálov udeľuje portálu nudavmeste.sk právo na využívanie, publikovanie, kopírovanie, distribúciu, úpravu a použitie v akejkoľvek inej forme informácii a materiálov v rámci propagácie akcii a podnikov. Taktiež potvrdzuje, že je vlastníkom pridaných informácii a materiálov a neporušuje práva žiadneho iného subjektu. V prípade uvedenia nepravdivých údajov nesie prípadné spôsobené škody užívateľ, ktorý informácie a materiály portálu poskytol.

7. Pre odstránenie podujatia alebo podniku je potrebné zaslať e-mail na adresu nudavmeste@nudavmeste.sk

8. Portál nudavmeste.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah informácii a materiálov umiestnených na stránkach portálu užívateľmi. Portál vynaloží všetko úsilie aby poskytnuté informácie boli overené.

9. Portál nudavmeste.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácii a materiálov získaných na stránkach portálu.

10. Portál nudavmeste.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah reklamy umiestnenej na stránkach portálu.

11. Portál nudavmeste.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania bez predošlého upozornenia. O zmene podmienok používania budete upozornený.

12. Užívaním portálu užívateľ súhlasí s podmienkami používania a všeobecnými obchodnými podmienkami.

13. Podmienky používania vstupujú do platnosti 01. 08. 2011.